Kona
Paraboloid
Cirkel
Cylinder

STARTSIDA

UTRUSTNING

BILDER

KONTAKT

Utrustning

Totalstation

GPS

.......................................................................................................................

I mät och beräkningsprogrammet "Leica AXYZ" hanteras mätdata t.ex. beräkningar av cylindrar, cirklar, vinklar mm. Man kan även göra jämförande mätning mot CAD-modell samt utskrifter av mätprotokoll.

.......................................................................................................................

Ex. på beräkningar

Cirkel / Plan

Cad- Mätning

.......................................................................................................................

Cylinder